Địa Chỉ Cơm niêu KOMBO – 26 Kim Đồng

4.9/5 - (596 votes)

【Top】 Cơm niêu KOMBO – 26 Kim Đồng

– Bạn đang cần tìm Cơm niêu KOMBO – 26 Kim Đồng gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Cơm niêu KOMBO – 26 Kim Đồng.
– Số điện thoại liên hệ Cơm niêu KOMBO – 26 Kim Đồng.
– Địa chỉ Cơm niêu KOMBO – 26 Kim Đồng.
– Thông tin website Website Cơm niêu KOMBO – 26 Kim Đồng.
– Tọa độ trên bản đồ Cơm niêu KOMBO – 26 Kim Đồng.
– Giờ hoạt động của Cơm niêu KOMBO – 26 Kim Đồng.

Thông Tin Chi Tiết Cơm niêu KOMBO – 26 Kim Đồng

Hình Ảnh Cơm niêu KOMBO – 26 Kim Đồng

Hình Ảnh Cơm niêu KOMBO - 26 Kim Đồng

Tên Chi Tiết: Cơm niêu KOMBO – 26 Kim Đồng
Địa Chỉ Cụ Thể: 26 P. Kim Đồng, P, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam
Phân Loại: Nhà Hàng
Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 94 970 10 10
Website: http://kombo.vn
Tọa Độ: 20.9844683,105.8402166

Bản Đồ Chỉ Dẫn Cơm niêu KOMBO – 26 Kim Đồng

Các Thông Tin Khác

– Postcode Cơm niêu KOMBO – 26 Kim Đồng: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Cơm niêu KOMBO – 26 Kim Đồng: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: XRMW+C2 Hoàng Mai, Hanoi, Vietnam.
– Giờ hoạt động:
Thứ 5: 9:30AM to 9:30PM
Thứ 6: 9:30AM to 9:30PM
Thứ 7: 9:30AM to 9:30PM
Chủ Nhật: 9:30AM to 9:30PM
Thứ 2: 9:30AM to 9:30PM
Thứ 3: 9:30AM to 9:30PM
Thứ 4: 9:30AM to 9:30PM.

Add Comment