Địa Chỉ Cam Bao Temple

4.8/5 - (152 votes)

【Top3】 Cam Bao Temple

– Bạn đang cần tìm Cam Bao Temple gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Cam Bao Temple.
– Số điện thoại liên hệ Cam Bao Temple.
– Địa chỉ Cam Bao Temple.
– Thông tin website Website Cam Bao Temple.
– Tọa độ trên bản đồ Cam Bao Temple.
– Giờ hoạt động của Cam Bao Temple.

Thông Tin Chi Tiết Cam Bao Temple

Hình Ảnh Cam Bao Temple

Hình Ảnh Cam Bao Temple

Tên Chi Tiết: Cam Bao Temple
Địa Chỉ Cụ Thể: 3GMP+5VV, Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội, Vietnam
Phân Loại: Chùa
Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 91 182 01 04
Website: http://cambaoclub.wordpress.com
Tọa Độ: 21.0875777,105.5375969

Bản Đồ Chỉ Dẫn Cam Bao Temple

Các Thông Tin Khác

– Postcode Cam Bao Temple: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Cam Bao Temple: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Chùa Cẩm Bào.
– Địa Chỉ Thường Gọi: Đang Cập Nhật….
– Giờ hoạt động:
Chủ Nhật: Mở Cửa 24 Giờ
Thứ 2: Mở Cửa 24 Giờ
Thứ 3: Mở Cửa 24 Giờ
Thứ 4: Mở Cửa 24 Giờ
Thứ 5: Mở Cửa 24 Giờ
Thứ 6: Mở Cửa 24 Giờ
Saturday (Christmas Eve), Mở Cửa 24 Giờ, Giờ might differ.

Địa Chỉ Ốc Hạnh

Địa Chỉ BGHouseQ8

Add Comment