Địa Chỉ Night Shift Cocktail and Wine Bar

4.9/5 - (455 votes)

【Top4】 Night Shift Cocktail and Wine Bar

– Bạn đang cần tìm Night Shift Cocktail and Wine Bar gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Night Shift Cocktail and Wine Bar.
– Số điện thoại liên hệ Night Shift Cocktail and Wine Bar.
– Địa chỉ Night Shift Cocktail and Wine Bar.
– Thông tin website Website Night Shift Cocktail and Wine Bar.
– Tọa độ trên bản đồ Night Shift Cocktail and Wine Bar.
– Giờ hoạt động của Night Shift Cocktail and Wine Bar.

Thông Tin Chi Tiết Night Shift Cocktail and Wine Bar

Hình Ảnh Night Shift Cocktail and Wine Bar

Hình Ảnh Night Shift Cocktail and Wine Bar

Tên Chi Tiết: Night Shift Cocktail and Wine Bar
Địa Chỉ Cụ Thể: 68 P. Yên Ninh, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Phân Loại: Cocktail bar
Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 862 785 568
Website: https://www.facebook.com/nightshift.since2020
Tọa Độ: 21.0404395,105.8406758

Bản Đồ Chỉ Dẫn Night Shift Cocktail and Wine Bar

Các Thông Tin Khác

– Postcode Night Shift Cocktail and Wine Bar: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Night Shift Cocktail and Wine Bar: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: 2RRV+RJ Ba Đình, Hanoi, Vietnam.
– Giờ hoạt động:
Thứ 6: 5:30PM to 1AM
Thứ 7: 5:30PM to 1AM
Chủ Nhật: 5:30PM to 1AM
Thứ 2: 5:30PM to 1AM
Thứ 3: 5:30PM to 1AM
Thứ 4: 5:30PM to 1AM
Thứ 5: 5:30PM to 1AM. Hide Mở Cửa Giờ for the week

Địa Chỉ SCB Ba Đình – Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Địa Chỉ ae studiooo

Add Comment