Địa Chỉ Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và Sản xuất Thủy sản Thủ Đức

4.7/5 - (147 votes)

【2022】 Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và Sản xuất Thủy sản Thủ Đức

– Bạn đang cần tìm Văn phòng công ty gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và Sản xuất Thủy sản Thủ Đức.
– Số điện thoại liên hệ Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và Sản xuất Thủy sản Thủ Đức.
– Địa chỉ Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và Sản xuất Thủy sản Thủ Đức.
– Thông tin website Website Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và Sản xuất Thủy sản Thủ Đức.
– Tọa độ trên bản đồ Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và Sản xuất Thủy sản Thủ Đức.
– Giờ hoạt động của Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và Sản xuất Thủy sản Thủ Đức.

Thông Tin Chi Tiết Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và Sản xuất Thủy sản Thủ Đức

Hình Ảnh Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và Sản xuất Thủy sản Thủ Đức

Hình Ảnh Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và Sản xuất Thủy sản Thủ Đức

✅Tên Chi Tiết: Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và Sản xuất Thủy sản Thủ Đức
✅Địa Chỉ Cụ Thể: 658 Đ. Kha Vạn Cân, Linh Đông, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
✅Phân Loại: Văn phòng công ty
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 28 6676 9579
✅Website: http://www.vienthuysan2.org.vn/
✅Tọa Độ: 10.8475789,106.7448513,17

Bản Đồ Chỉ Dẫn Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và Sản xuất Thủy sản Thủ Đức

Các Thông Tin Khác

– Postcode Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và Sản xuất Thủy sản Thủ Đức: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Cơ sở Nghiên cứu Thực nghiệm và Sản xuất Thủy sản Thủ Đức: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: RPVX+9F Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
– Giờ hoạt động:
Chủ Nhật (Lễ Giáng sinh),Mở cửa cả ngày,Giờ làm việc có thể thay đổi
Thứ Hai,Đóng cửa
Thứ Ba,Đóng cửa
Thứ Tư,Đóng cửa
Thứ Năm,Đóng cửa
Thứ Sáu,Đóng cửa
Thứ Bảy,Đóng cửa. Ẩn giờ mở cửa trong tuần
– Khu Vực: Linh Dong, Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Add Comment