“Khoảng lặng” của thị trường – Hành động gì?

4.9/5 - (598 votes)

“Khoảng lặng” trên thị trường có thể được hiểu là một thời gian không có sự hoạt động mạnh mẽ trên thị trường, không có giao dịch đáng kể hoặc không có xu hướng rõ ràng. Trong tình huống này, nhiều người có thể không muốn tiếp tục giao dịch hoặc đợi để xem xét việc mua hoặc bán hàng hóa, cổ phiếu, hay các loại tài sản khác.
“Khoảng lặng” của thị trường – Hành động gì?
Đối với các nhà đầu tư, khi thị trường đang trong một khoảng lặng, họ có thể làm gì để đảm bảo an toàn cho việc đầu tư của mình? Một số hành động có thể được xem xét bao gồm:

  1. Diversify: Diversify là việc đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau, như cổ phiếu, bất động sản, hay các loại hợp đồng tương lai. Việc này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho việc đầu tư của bạn và tăng cơ hội kiếm lời nhờ sự phân tán rủi ro.
  2. Đợi để xem xét: Trong một khoảng lặng, bạn có thể chọn đợi để xem xét việc mua hoặc bán hàng hóa
Các yếu tố ảnh hưởng lên dòng tiền.

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến dòng tiền của một công ty hoặc một quốc gia. Một số yếu tố chính bao gồm:

  1. Lãi suất: Lãi suất là mức phí mà một ngân hàng hoặc cơ quan tài chính khác sẽ tính cho việc cho vay tiền. Khi lãi suất tăng, việc cho vay tiền có thể trở nên khó khăn hơn và các công ty có thể không có khả năng trả lại nợ một cách kịp thời, dẫn đến việc suy giảm dòng tiền.
  2. Tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ trao đổi giữa hai loại tiền tệ khác nhau. Nếu tỷ giá hối đoái của một quốc gia giảm, các công ty có thể gặp khó khăn trong việc xuất khẩu hàng hóa

Add Comment